Ny registrering

Du skal registreres som bruger, før du kan logge ind på Feriefondens hjemmeside.
Når du, få dage efter du er registrert, modtager en velkomsthilsen i din e-mail, kan du benytte hjemmesiden fuldt ud.
Du skal logge ind med dit brugernavn (din e-mail) og den adgangskode, du registrerer herunder.
Betaling for leje af feriefaciliteter bliver trukket over lønnen - derfor skal du registreres med dit lønnummer (personnummer).
Har du spørgsmål i forbindelse med registrering, kan du kontakte Feriefondens administration, Ulla Petersen, på telefon 45 97 36 83.
God fornøjelse ...

Adgangskoden skal bestå af både store og små bogstaver og tal, og den skal være mindst 6 karakterer lang. Adgangskoden må ikke indeholde æ, ø, å - hverken som små eller store bogstaver. Du kan selv vælge en kode, eller du kan få systemet til at generere en kode til dig. Du kan altid ændre koden senere.

Privatlivspolitik

Vi håndterer dine oplysninger på en sikker måde.

Vi har udarbejdet denne Privatlivspolitik, hvor du kan læse om forskellige typer af personoplysninger, og hvordan vi håndterer dem.

Vi opbevarer personoplysninger om dig, hvis du har tilmeldt dig Feriefonden via hjemmesiden. Vi opbevarer altså kun de personoplysninger du selv har givet os.

 

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Feriefonden for medarbejdere ved Lyngby-Taarbæk Kommune 
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 45 97 30 00
E-mail: feriefonden@ltk.dk
Cvr-nr. 14903100

 

2. Kategorier af personoplysninger

Feriefonden opbevarer kun de nødvendige oplysninger om dig. Vi har nedenfor beskrevet de typer af oplysninger, som vi behandler:

Vi behandler kun følgende almindelige personoplysninger:

  • Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, medlemsnummer (dit cpr-nummer).
  • Ansættelsessted og arbejdstelefonnummer.
  • Oplysninger om din leje af vores ferieboliger.

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger:

Følsomme oplysninger er bl.a. oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning samt helbredsoplysninger. Personoplysninger vedrørende straffedomme og strafbare forhold anses efter dansk ret som semifølsomme personoplysninger.

 

3. Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder 

Vi modtager ikke oplysninger fra andre end dig.

 

4. Vores formål med behandling af personoplysninger samt behandlingsgrundlag

Vi behandler kun personoplysninger for at kunne administrere udlejning af vore ferieboliger, herunder opkrævning af leje og el-afgift.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordnings artikel 6, stk. 1, litra b og litra f.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen, hvor de legitime interesser, der begrunder behandlingen, er dit medlemsskab af Feriefonden.

 

5. Videregivelse af dine personoplysninger

Feriefonden videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

  • Lyngby-Taarbæk Kommune (databehandler i forbindelse med opkrævning af leje)

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i punkt 4 ovenfor og/eller påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter sletter eller anonymiserer vi dine personoplysninger på sikker vis.

Oplysninger om leje opbevarer vi i 5 år.

 

7. Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx Datatilsynet.

8. Klage

Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet. Vi bestræber os på at løse en klage så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed. I Danmark er det Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Log af


Du forlader siden ...
 
Du lukker uden at gemme eventuelle ændringer!
Vil du fortsætte?
Kan du huske din adgangskode?
Vil du stoppe og se den igen, inden du gemmer og lukker?